Menu Side

Hipermarket Jedynka w Mielcu

Obiekt: Hipermarket Jedynka w Mielcu
Zamawiający: INTIF Sp. z o.o.
Okres realizacji: VII 2004 - X 2004
Wartość robót: 1 474 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • wykonanie sieci uziemiającej wraz w dokumentacją powykonawczą
  • wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych wraz z dokumentacją powykonawczą
  • stacja trafo- urządzenia, okablowanie, rozdzielnia RGNN i inne
  • przebudowa układu drogowego - kanalizacja teletechniczna, montaż oświetlenia
  • instalacje elektryczne wewnętrzne
  • zabezpieczenie kabli