Menu Side

Badania i prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego

 

 

Projekt: „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

 

Okres realizacji: 01.06.2019 - 31.07.2021

Wartość projektu: 5 249 832,36 PLN

Wartość dofinansowania: 3 827 141,04 PLN

 

w tym udział ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.:

Wydatki kwalifikowane: 1 404 585,95 zł

Dofinansowanie: 912 980,87 zł (65%)

 

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe.

 

Celem projektu jest opracowanie nowego, bezpiecznego słupa zintegrowanego z innowacyjną oprawą oświetleniową, stanowiącego tzw. bezpieczny punkt oświetleniowy (BPO). Głównym wyzwaniem projektu jest zaprojektowanie oprawy oświetleniowej przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w technice świetlnej, sposobu jej połączenia ze słupem oraz bezpiecznego słupa oświetleniowego o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych i o podwyższonych parametrach mających wpływ na bezpieczeństwo drogowe (bierne i aktywne). Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane będą w 3 etapach, począwszy od budowy zespołu badawczego, opracowania nowych rozwiązań i funkcjonalności punktu oświetleniowego, kończąc na testach zderzeniowych typu crash test, przeprowadzanych w warunkach rzeczywistych, na torze zderzeniowym. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2019 roku i potrwa łącznie 26 miesięcy. W ramach projektu założono ścisłą współpracę naukową (także z Politechniką Rzeszowską), popularyzację wyników badań oraz 4 zgłoszenia patentowe. Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum, gdzie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. pełni rolę Lider Konsorcjum. Pozostali Konsorcjanci to: spółka LUG Light Factory Sp. z o.o. należąca do Grupy LUG oraz jednostka naukowa – Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy.


LUG realizuje pierwszy etap projektu, związany z badaniami przemysłowymi nad innowacyjną oprawą oświetleniową, ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. – drugi etap, obejmujący prace badawcze nad słupem, zaś Instytut realizuje prace rozwojowe – walidujące opracowane rozwiązania w warunkach rzeczywistych , tj. testów zderzeniowych.