Menu Side

Akcjonariusze

Elektromontaż Rzeszów SA informuje Akcjonariuszy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2020 podmiotem prowadzącym elektroniczny rejestr akcjonariuszy jest Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie.

 

Kontakt dla akcjonariuszy:
e-mail: akcjonariusz@santander.pl

Infolinia dostępna pod numerem +48 61 856 46 87

Informacje dotyczące spraw związanych z obsługą akcjonariuszy dostępne są na stronie www.rejestr.santander.pl.

Obsługa rejestru akcjonariuszy jest możliwa w wybranych placówkach Santander Bank Polska świadczących obsługę maklerską w zakresie rejestru akcjonariuszy.

Przed wizytą w oddziale należy skontaktować się z doradcami Santander Bank Polska pod numerem +48 61 856 46 87 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00), którzy udzielą niezbędnych informacji.