Menu Side

Historia

Poprzednia lokalizacja firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. - budynek przy ul. Słowackiego 20 w Rzeszowie

Aktualna lokalizacja - nowy budynek firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. przy ul. Baczyńskiego 7a w Rzeszowie

 

Tworzenie historii firmy zaczęło się w roku 1968 kiedy to powstało Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa wykonujące zarówno roboty elektryczne jak i sanitarne. Po trzech latach działalności dotychczasową organizację przekształcono w Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych.

Nowe przedsiębiorstwo objęło swoim obszarem działania cały południowo-wschodni region Polski, koncentrując się na wykonywaniu instalacji elektrycznych dla budownictwa oraz produkcji urządzeń elektrycznych. Przez lata swojej działalności przedsiębiorstwo wyrobiło sobie dobrą markę u klientów w kraju, a później także za granicą. Praca w solidnej firmie, połączona z rozwojem zawodowym i możliwościami wyjazdu na kontrakt zagraniczny, ustabilizowały załogę.

W okresie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Elektromontaż Rzeszów SA prowadził prace elektroinstalacyjne i był dostawcą urządzeń elektrycznych na rynki zagraniczne. Pracownicy firmy pracowali na budowach w Austrii, Bułgarii, Czechach, Libii, Iraku, Niemczech, Słowacji, Rosji i Ukrainie. Przy realizacji zagranicznych kontraktów firma współpracowała z największymi polskimi firmami eksportowymi.

Od roku 1982 RPRE uzyskało status Elektromontażu, co potwierdziło rosnącą rangę firmy, ale i wymusiło zmiany organizacyjne, poszerzenie oraz unowocześnienie produkcji a także poprawę jej jakości. Na tym jednak nie skończyły się zmiany w firmie. Koniec lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych to wielkie przekształcenia własnościowe w całej polskiej gospodarce. Powstało tysiące niewielkich firm budowlanych i instalacyjnych coraz skuteczniej konkurujących z istniejącymi kolosami, a rynek inwestycyjny zmniejszył się.

W sierpniu 1991 roku podjęto decyzję o prywatyzacji. Dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną Elektromontaż Rzeszów SA o całkowicie prywatnym kapitale. Akcjonariuszami zostali pracownicy firmy.

W celu przystosowania firmy do wymagań rynku od 1993 roku wdrażany był system zapewnienia jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. W grudniu 1996 roku Elektromontaż Rzeszów SA otrzymał po raz pierwszy certyfikat jakości.

Biorąc pod uwagę charakter produkowanych wyrobów i prowadzonych robót montażowych oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne i harmonijne współistnienie z otoczeniem, w kwietniu 1997 roku rozpoczęto proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. System został poddany certyfikacji i we wrześniu 1998 roku Elektromontaż Rzeszów S.A. otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001.

W tym samym roku firma rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prace wdrożeniowe zostały zakończone sukcesem i w roku 2000 spółka pomyślnie przeszła procedurę certyfikacyjną otrzymując certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001.

Od roku 2000 spółka wprowadziła połączenie wszystkich funkcjonujących systemów i otrzymała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy w zakresie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 oraz PN-EN ISO 14001.

W kolejnych latach Elektromontaż Rzeszów SA zaczął tworzyć grupę kapitałową co pozwoliło na rozszerzenie zakresu i obszaru działalności przedsiębiorstwa. W roku 2001 utworzona została spółka zależna w Przemyślu a w 2002 roku spółka w Jaśle. Rozwijając działalność w zakresie wykonawstwa sieci i linii napowietrznych w roku 2010 dokonano przejęcia spółki Eltor z siedzibą w Rzeszowie.

W 2015 roku, zgodnie z polityką rozwoju firmy, wyodrębnione zostały samodzielne jednostki realizujące prace w zakresie instalacji teletechnicznych oraz systemów AKPiA i BMS.

W 2019 roku w miejsce dotychczas funkcjonujących jednostek określanych jako zespoły budów utworzone zostały Dyrekcje Regionów.

Kontynuując proces poszerzania zakresu działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku utworzona została spółka RESBUILD realizująca prace budowlane w formie generalnego wykonawstwa.