Menu Side

Dostawcy

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:


I. Ogólne warunki współpracy (OWW) Elektromontaż Rzeszów S.A.

 

 


II. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (BHPOŚ) Elektromontaż Rzeszów S.A.

 

 


III. Klauzule RODO dotyczące współpracy z Dostawcami

Wszystkie informacje dotyczące RODO dostępne są na stronie:
https://elektromontaz.com.pl/firma/informacje-o-firmie/przetwarzanie-danych-osobowych