Menu Side

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24.06.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a. 


Z uwagi na podjęcie uchwały nr 9/2023 Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21 lipca 2023 roku do godziny 9:00.

 

Dokumenty do pobrania dostępne poniżej: