Menu Side

Dom Handlowy Astoria/Drukarnia w Bydgoszczy

Obiekt: Dom Handlowy ASTORIA/DRUKARNIA w Bydgoszczy
Zamawiający: Fauche Polska
Okres realizacji: V 2007 - II 2008
Wartość robót: 2 692 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

 • wykonanie stacji transformatorowych (2kpl.) w zakresie montażu rozdzielnic średniego napięcia 20kV, montażu transformatorów 2000kVA
 • wykonie, dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia, baterii kondensatorów oraz układów pomiarowych po stronie ŚN
 • dostawa o ułożenie linii kablowych średniego napięcia 20 kV
 • dostawa i ułożenie linii kablowych niskiego napięcia wewnętrznych i zewnętrznych
 • dostawa wraz z montażem szyboprzewodów izolowanych typu KSA
 • montaż rozdzielnic oddziałowych nn
 • wykonanie instalacji kabli grzejnych
 • wykonanie instalacji odgromowej dla całości obiektu
 • wykonanie instalacji oświetlenia wewętrznego podstawowego i awaryjnego
 • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
 • wykonanie instalacji zasilania i uziemiania urządzeń technologicznych
 • wykonanie systemu tras kablowych silnoprądowych i słaboprądowych dla całości objektu
 • wykonanie systemu przejść ogniowych
 • prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe