Menu Side

Centrum logistyczne w Mielcu

Obiekt: Centrum logistyczne w Mielecu
Zamawiający: Arkada Mielec
Okres realizacji: X 2004 - VI 2005
Wartość robót: 587 000 PLN

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • linia kablowa n/n zasilająca budynek
  • oświetlenie terenu
  • instalacja odgromowa i uziemiająca
  • dostawa i montaż rozdzielni
  • instalacja oświetlenia i gniazd 220 V
  • instalacja siłowa
  • instalacja klimatyzacji
  • instalacja słaboprądowa i oddymiania, przeciwpożarowa, komputerowa, telefoniczna, dostępu, antywłamaniowa