Menu Side

Centrum handlowo-rozrywkowe City Point w Tychach

Obiekt: Centrum handlowo-rozrywkowe City Point w Tychach przy ul. Jana Pawła II
Zamawiający: Concorde - Tychy
Okres realizacji: V 2005 - X 2006
Wartość robót: 2 200 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

  • wykonanie zasilania stacji SN kablem 20 kV
  • montaż transformatora suchego
  • wykonanie, uruchomienie stacji transformatorowej 20kV, z pomiarem po stronie SN
  • dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnic NN
  • wykonanie instalacji siły i WLZ
  • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjno- ewakuacyjnego
  • instalacja ekwipotencjalna i odgromowa
  • prace rozruchowe i kontorlno- pomiarowe