Menu Side

Centrum Handlowe PLATAN w Zabrzu

Obiekt: Centrum Handlowe PLATAN w Zabrzu
Zamawiający: Domy Towarowe "Casino" 
Okres realizacji: 2003
Wartość robót: 1 975 000 zł

 
Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

  • wykonanie zasilania stacji średniego napięcia kablem 21 kV
  • montaż transformatorów suchych 21 kV
  • uruchomienie stacji transformatorowej 21 kV
  • dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnic niskiego napięcia
  • wykonanie instalacji siły
  • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, dekoracyjnego, ewakuacyjnego
  • instalacja ekwipotencjalna
  • wykonanie instalacji oświetlenia elewacji
  • prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe