Menu Side

Centrum handlowe Forum Carrefour w Gliwicach

Obiekt: Centrum handlowe Forum Carrefour w Gliwicach
Zamawiający: Fauche Polska
Okres realizacji: II 2007 - VIII 2007
Wartość robót: 675 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

  • montaż i podłączenie zespołu Średniego Napięcia o mocy 1000kVA
  • dostawa i montaż rozdzielnic oodziałowych Niskiego Napięcia- szt.4
  • montaż rozdzielnic głównych wraz z podłączeniem i bateriami kondensatorów
  • wykonanie systemu tras kablowych
  • dostawa i montaż oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a 30kVA
  • wykonanie instalacji gniazd wtykowych
  • wykonanie instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej
  • całość okablowania wraz z ułożeniem kabli i przewodów
  • prace rozruchowe i kontrolno- pomiarowe