Menu Side

Centrum Handlowe Factory Outlet we Wrocławiu

Obiekt: Centrum Handlowe Factory Outlet we Wrocławiu przy ul. Granicznej 2
Zamawiający: Bovis Lend Lease
Okres realizacji: III 2006 - IX 2006
Wartość robót: 2 500 000 PLN

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

  • wykonanie zasilania stacji SN10kV- z przystosowaniem do 20kV
  • montaż transformatorów
  • wykonanie, uruchomienie stacji transformatorowej 10kV/20kV, z pomiarem po stronie SN
  • dostawa montaż agregatu 500kV
  • dostawa montaż i podłączenie rozdzielnic NN
  • wykonanie instalacji siły i WLZ
  • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego
  • instalacja ekwipotencjalna i odgromowa
  • montaż oświetlenia
  • prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe