Menu Side

Castorama Łódź

Obiekt: Castorama w Łodzi
Zamawiający: PGOM Sp. z o.o.
Okres realizacji: III 2006 - IV 2006
Wartość robót: 900 000 PLN 


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • dostawa i ułożenie kabli i przewodów dla instalacji wewnętrznych silnoprądowych
  • wykonanie systemu tras kablowych
  • wykonanie, dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia
  • dostawa i montaż osprzętu elektrycznego
  • dostawa i montaż linii świetlnych oraz opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych
  • montaż transformatora 630 kVA, rozdzielnicy SN SM6 wraz w rozbudową rozdzielnicy średniego napięcia po stronie Geant i wykonaniem układu pomiarowego
  • prace pomiarowe i kontrolno-rozruchowe dla wykonanych instalacji