Menu Side

Budynek hotelowo-handlowo-usługowy Galeria Portius

Obiekt: Budynek hotelowo-handlowo-usługowy Galeria Portius w Krośnie
Zamawiający: KPB SA w Krośnie
Okres realizacji: X 2006 - IX 2007
Wartość robót: 1 180 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • instalacje elektryczne budynku galerii
  • instalacje elektryczne w pomieszczeniach hotelowych
  • instalacja odgromowa i uziemienia budynku
  • linie kablowe n/n i oświetlenia terenu