Menu Side

Baza magazynowa w m. Tęgoborze

Obiekt: Baza magazynowa w m. Tęgoborze
Zamawiający: Carment
Okres realizacji: IV 2006 - VII 2006
Wartość robót: 806 914 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

 • instalacje elektryczne wewnętrzne części administrayjnej bazy
 • instalacja elektryczna wewnętrzna hydroforni
 • instalacja elektryczna wewnętrzna maszynowni
 • instalacja elektryczna wewnętrzna akumulatorni
 • instalacja oświetlenia hali i chłodni
 • instalacja odgromowa
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja oddymiania
 • linia kablowa i napowietrzna 15kV
 • stacja transformatorowa wnętrzowa 15 kV
 • oświetlenie terenu