Menu Side

Auchan w Krasnym k/Rzeszowa

Obiekt: Auchan w Krasnym k/Rzeszowa
Zamawiający: Coplan Polska
Okres realizacji: V 2006 - X 2006
Wartość robót: 6 000 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

 • stację trafo 3kpl
 • rozdzielnica główna niskiego napięcia
 • agregat prądotwórczy
 • UPS
 • rozdzielnice strefowe (podrozdzielnice)
 • wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice strefowe
 • instalacja siłowa 400/320V, 50Hz
 • instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego z zastosowaniem centralnej baterii
 • instalacja gniazd wtyczkowych, 1- i 3-fazowych oraz zasilania odbiorników technologicznych
 • instalacja odgromowa, uziemień i połączeń wyrównawczych
 • oświetlenie terenu oraz reklam