Strona głównaFirmaAktualnościUsługiKontakt
Produkty
Program produkcji
Elektromontaż Rzeszów S.A. to producent systemów oświetlenia ulicznego opartego na ocynkowanych i aluminiowych słupach i masztach oświetleniowych.
Oferta produkcyjna zawiera również  urządzenia rozdzielcze średniego i niskiego napięcia.

Program produkcji urządzeń rozdzielczych średniego napięcia dla energetyki, przemysłu i budownictwa zawiera szeroką ofertę urządzeń rozdzielczych, pozwalających na ekonomiczne dopasowanie do wymagań użytkownika, jak również na bezproblemową rozbudowę istniejących instalacji.

Program produkcji urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia obejmuje: systemy wykorzystywane w przemyśle, budownictwie ogólnym, publicznym; szpitale, szkoły, biura oraz budownictwie mieszkaniowym, jak również w układach automatyki i sterowania.
więcej...
Usługi cięcia laserem w ZPU

W Zakładzie Produkcji Urządzeń Elektromontaż Rzeszów SA uruchomiono usługi laserowego cięcia blach. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem systemu laserowego HD-F z ruchomą głowicą do cięcia pod kątami od 0 do 45 stopni, za pomocą dwóch wymiennych stołów jest możliwe wycinanie elementów o wymiarach 12x2 m.
Ponadto Zakład Produkcji Urządzeń oferuje gięcie blach, na 12 metrowej prasie krawędziowej o nacisku 1200 ton możliwe jest gięcie blach o grubościach do 20 mm.(15.04.2013)

PRZETARGI Innowacyjne Technologie

W dniu 28.09.2010r. Elektromontaż S.A podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr. UDA-POIG.01.04.00-18-028/09-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt pt. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych słupów oświetleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii laserowej” realizowany jest w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Całkowita wartość przyznanego wsparcia wynosi: 7 332 250 PLN.

więcej...
KATALOGI - aktualne wydania
pobierz - Katalog Zbiorczy KATALOG ZBOIRCZY
Urządzeń Rozdzielczych
wyd. lipiec 2008
(PDF-3,7MB)
pobierz-Katalog Słupów i Masztów KATALOG
Słupów i Masztów Oświetleniowych
wyd. lipiec 2014 (PDF-14 MB)
Certyfikat SŁUPY BEZPIECZNE wg PN-EN 12767

Najnowsze wyzwanie dla producentów słupów oświetleniowych to spełnienie wymagań bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767. Elektromontaż Rzeszów prowadzi badania w tym zakresie od kilku lat, pierwszym efektem tych prac była nowa stopa słupów stalowych, wprowadzona do oferty w II kw. 2007. Podczas targów SWIATŁO 2014 w Warszawie prezentowaliśmy min. wyniki badań nad bezpieczeństwem biernym słupów oświetleniowych.(19.09.2013)

więcej...
Certyfikaty CE

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako jedna z pierwszych firm z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami normy PN EN 40.

Certyfikacją został objęty proces projektowania, produkcji i kontroli, stalowych i aluminiowych słupów i masztów oświetleniowych.

Spełnienie wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych Wspólnoty Europejskiej, potwierdzono certyfikatem oraz przyznaniem prawa znakowania produktów znakiem CE.

więcej...
SŁUPY STOŻKOWE ZBIEŻNE

W II kw 2007 Elektromontaż Rzeszów S.A. wprowadził do seryjnej produkcji aluminiowe słupy stożkowe serii "SwAL" bez szwu wzdłużnego. Są to słupy stożkowe wytwarzane w technologii walcowania rury aluminiowej. Asortyment obejmuje słupy parkowe 3-5 m, uliczne proste i wysięgnikowe 6-12 m. Estetyczną sylwetkę słupa uzupełnia profilowana stopa, odlewana lub tłoczona, w komplecie oferujemy szeroką gamę wysięgników i koron ozdobnych. Słupy montowane są na typowych fundamentach prefabrykowanych serii "F/200". Standardowe wykończenie powierzchni słupa to polerowanie metodą szczotkowania. Istnieje możliwość malowania farbami chemoutwardzalnymi na dowolny kolor z palety RAL. Oprócz wspomnianych zalet estetycznych, są atrakcyjne cenowo.


więcej...
STOPA SŁUPA

Elektromontaż Rzeszów S.A. wprowadza do produkcji nową stopę słupa stalowego i aluminiowego, która jest stosowana we wszystkich słupach parkowych i ulicznych do wysokości 12 m.
Główne zalety nowego rozwiązania to:

  • dodatkowa ochrona połączeń śrubowych przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi
  • standardowy zawias dla słupów oświetleniowych do 12 m wysokości lub innych konstrukcji
  • utrudniony dostęp do śrub mocujących dla osób postronnych
  • ujednolicone wymiary stopy i rozstaw śrub mocujących dla słupów parkowych i ulicznych
  • estetyczny wygląd

Dokonano również modernizacji konstrukcji fundamentów prefabrykowanych


więcej...
| Strona główna | Firma | Aktualności | Usługi | Produkty | Kontakt |
Copyright 2005-2014 Elektromontaż Rzeszów SA; realizacja KONCEPT studio  CMS