Strona głównaFirmaAktualnościUsługiKontakt
Produkty
Nowa strona WWW Zakładu Produkcji Urządzeń


Zapraszamy na nowa stronę internetową Zakładu Produkcji Urzadzeń Elektromontaż Rzeszow SA
Strona dostępna jest również pod adresem www.BezpieczneSlupy.eu

Program produkcji
Elektromontaż Rzeszów S.A. to producent systemów oświetlenia ulicznego opartego na ocynkowanych i aluminiowych słupach i masztach oświetleniowych.
Oferta produkcyjna zawiera również  urządzenia rozdzielcze średniego i niskiego napięcia.

Program produkcji urządzeń rozdzielczych średniego napięcia dla energetyki, przemysłu i budownictwa zawiera szeroką ofertę urządzeń rozdzielczych, pozwalających na ekonomiczne dopasowanie do wymagań użytkownika, jak również na bezproblemową rozbudowę istniejących instalacji.

Program produkcji urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia obejmuje: systemy wykorzystywane w przemyśle, budownictwie ogólnym, publicznym; szpitale, szkoły, biura oraz budownictwie mieszkaniowym, jak również w układach automatyki i sterowania.
więcej...
Nowa Malarnia Proszkowa

Technologia malowania proszkowego opartego na żywicach termoutwardzalnych jest stosowana w Elektromontaż Rzeszów SA od 30 lat. Dotychczasowa linia przygotowania powierzchniowego i malowania proszkowego umożliwiała malowanie obudów rozdzielnic elektrycznych, sterownic, kanałów WLZ-ZELP, szafek systemu URBO oraz innych elementów których wymiary gabarytowe nie przekraczały 3 m. Po modernizacji, nowa linia przygotowania i malowania proszkowego została wyposażona w urządzenia pozwalające na zabezpieczanie powłokami ochronnymi, również słupy oświetleniowe o wymiarach do 11 metrów.
Technologia malowania proszkowego jest szeroko stosowana dzięki doskonałym właściwościom ochronnym, trwałości czy elastyczności oraz estetyce, pełna kolorystyka RAL oraz powłoki w szerokiej gamie faktur i struktur o różnych stopniach połysku to kolejne zalety.
Technologia malowania proszkowego zapewnia powłoki ochronne o grubości 60-80 µm, które wykazują wysokie odporności starzeniowe przy narażeniu na działanie światła UV. (18.08.2015)

więcej...
Usługi cięcia laserem w ZPU

W Zakładzie Produkcji Urządzeń Elektromontaż Rzeszów SA uruchomiono usługi laserowego cięcia blach. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem systemu laserowego HD-F z ruchomą głowicą do cięcia pod kątami od 0 do 45 stopni, za pomocą dwóch wymiennych stołów jest możliwe wycinanie elementów o wymiarach 12x2 m.
Ponadto Zakład Produkcji Urządzeń oferuje gięcie blach, na 12 metrowej prasie krawędziowej o nacisku 1200 ton możliwe jest gięcie blach o grubościach do 20 mm.(15.04.2013)

PRZETARGI Innowacyjne Technologie

W dniu 28.09.2010r. Elektromontaż S.A podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr. UDA-POIG.01.04.00-18-028/09-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt pt. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych słupów oświetleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii laserowej” realizowany jest w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Całkowita wartość przyznanego wsparcia wynosi: 7 332 250 PLN.

KATALOGI - aktualne wydania
pobierz - Katalog Zbiorczy KATALOG ZBOIRCZY
Urządzeń Rozdzielczych
wyd. lipiec 2008
(PDF-3,7 MB)
pobierz-Katalog Słupów i Masztów KATALOG
Słupów i masztów oświetelniowych
wyd. lipiec 2014 (PDF-14 MB)
Certyfikat SŁUPY BEZPIECZNE wg PN-EN 12767

Najnowsze wyzwanie dla producentów słupów oświetleniowych to spełnienie wymagań bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767. Elektromontaż Rzeszów prowadzi badania w tym zakresie od kilku lat, pierwszym efektem tych prac była nowa stopa słupów stalowych, wprowadzona do oferty w II kw. 2007. Elektromontaż Rzeszów S.A. jako pierwsza firma z branży, już we wrześniu 2009r. przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych przy zderzeniu z pojazdem zgodnie z wymaganiami normy EN 40-5:2004 zał. ZA. W wyniku badania procesu projektowania, produkcji i kontroli, stalowych słupów typu S-100C-PS, S-110C-PS, S-120PS z fundamentem F150/200-PS,oraz słupów typu S-100/8-PS, S-110/8-PS, S-120/8-PS z fundamentem F150/200-PS, Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy potwierdził właściwości bezpieczeństwa biernego wymienionej grupy produktów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767..

więcej...
Certyfikaty CE

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako jedna z pierwszych firm z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami normy PN EN 40.

Certyfikacją został objęty proces projektowania, produkcji i kontroli, stalowych i aluminiowych słupów i masztów oświetleniowych.

Spełnienie wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych Wspólnoty Europejskiej, potwierdzono certyfikatem oraz przyznaniem prawa znakowania produktów znakiem CE.

więcej...
SŁUPY STOŻKOWE ZBIEŻNE

W II kw 2007 Elektromontaż Rzeszów S.A. wprowadził do seryjnej produkcji aluminiowe słupy stożkowe serii "SwAL" bez szwu wzdłużnego. Są to słupy stożkowe wytwarzane w technologii walcowania rury aluminiowej. Asortyment obejmuje słupy parkowe 3-5 m, uliczne proste i wysięgnikowe 6-12 m. Estetyczną sylwetkę słupa uzupełnia profilowana stopa, odlewana lub tłoczona, w komplecie oferujemy szeroką gamę wysięgników i koron ozdobnych. Słupy montowane są na typowych fundamentach prefabrykowanych serii "F/200". Standardowe wykończenie powierzchni słupa to polerowanie metodą szczotkowania. Istnieje możliwość malowania farbami chemoutwardzalnymi na dowolny kolor z palety RAL. Oprócz wspomnianych zalet estetycznych, są atrakcyjne cenowo.


więcej...
STOPA SŁUPA

Elektromontaż Rzeszów S.A. wprowadza do produkcji nową stopę słupa stalowego i aluminiowego, która jest stosowana we wszystkich słupach parkowych i ulicznych do wysokości 12 m.
Główne zalety nowego rozwiązania to:

  • dodatkowa ochrona połączeń śrubowych przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi
  • standardowy zawias dla słupów oświetleniowych do 12 m wysokości lub innych konstrukcji
  • utrudniony dostęp do śrub mocujących dla osób postronnych
  • ujednolicone wymiary stopy i rozstaw śrub mocujących dla słupów parkowych i ulicznych
  • estetyczny wygląd

Dokonano również modernizacji konstrukcji fundamentów prefabrykowanych


więcej...
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji PN-EN1090

Spełniając wymagania wynikające z obowiązujących na terenie Unii Europejskiej przepisów i norm, a odnoszące sie do spawanych stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji budowlanych i inżynierskich klasy EXC3, Elektromontaż Rzeszów SA uzyskał w niezależnej jednostce notyfikującej certyfikat potwierdzający, że spełnia wymagania normy PN-EN 1090-1 i może oznaczać produkowane wyroby znakiem CE

Certyfikat PN-EN 1090-1 (PDF)- do pobrania>>

| Strona główna | Firma | Aktualności | Usługi | Produkty | Kontakt |
Copyright 2005-2015 Elektromontaż Rzeszów SA; realizacja KONCEPT studio  CMS