FirmaAktualnościUsługiProduktyKontakt
Lotnisko im. Chopina Warszawa

Po kilku latach budowy pasażerowie będą mieli dostęp od pełnej infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie. W miniony piątek otwarto nową część terminala. Nowy terminal zastąpił stary budynek i tworzy z dotychczas używaną częścią terminala jednolitą całość zintegrowaną pod względem architektonicznym, technicznym i funkcjonalnym. W ramach inwestycji powstał obiekt o powierzchni ok. 60 000 mkw. o wysokości siedmiu kondygnacji który mieści 1,3 tys. pomieszczeń. Do dyspozycji pasażerów oddano min. 48 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. Elektromontaż Rzeszów realizował kompleksowe roboty elektromontażowe. (20.05.2015)

Nowe Słupy i Maszty Oświetleniowe

Dobiegła końca realizacja nowej linii produkcyjnej słupów i masztów stalowych wykonywanych w technologii cięcia i spawania laserowego, obecnie równolegle z produkcją trwają prace uzupełniające proces spawania, pierwsza część linii rozkroju i formowania słupów pracuje już od 12 miesięcy. Początkowo nowa słupów i masztów oferta będzie obejmowała słupy o wysokościach od 3m do 12m o przekrojach; okrągłym, sześciokątnym, ośmiokątnym,
oraz maszty o wysokości od 12m do 20m o przekrojach;
okrągłym, ośmiokątnym. Posadowienie słupów nie zostanie zmodyfikowane. Konstrukcje zostaną dostosowane do istniejących typów fundamentów prefabrykowanych. (20.02.2014)

więcej...
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji PN-EN1090

Spełniając wymagania wynikające z obowiązujących na terenie Unii Europejskiej przepisów i norm, a odnoszące sie do spawanych stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji budowlanych i inżynierskich klasy EXC3, Elektromontaż Rzeszów SA uzyskał w niezależnej jednostce notyfikującej certyfikat potwierdzający, że spełnia wymagania normy PN-EN 1090-1 i może oznaczać produkowane wyroby znakiem CE (30.06.2013).

więcej...
Projekt Innowacyjne Technologie

W dniu 28.09.2010r. Elektromontaż S.A podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr. UDA-POIG.01.04.00-18-028/09-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt pt. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych słupów oświetleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii laserowej” realizowany jest w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Całkowita wartość przyznanego wsparcia wynosi: 7 332 250 PLN.

więcej...
| Strona główna | Firma | Aktualności | Usługi | Produkty | Kontakt |
Copyright 2005-2014 Elektromontaż Rzeszów SA; realizacja KONCEPT studio  CMS