Menu Side

Serwis

Wzrost zapotrzebowania na usługi w dziedzinie outsourcingu spowodował, że firma przykłada coraz większe starania nie tylko przy budowie obiektów ale także przy ich eksploatacji, konserwacji oraz serwisie istniejących obiektów.

Oferta w tym zakresie obejmuje:

 • próby, badania i pomiary pomontażowe,
 • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
 • pomiary i lokalizację uszkodzeń kabli SN i nN,
 • testy i prace rozruchowe,
 • modernizację instalacji elektrycznych i słaboprądowych,
 • serwis i konserwację instalacji elektrycznych w istniejących obiektach,
 • serwis oprogramowania.


Termografia stała się niezastąpioną metodą pomiarową wykorzystywaną w diagnostyce maszyn, urządzeń oraz obiektów. Jest również coraz częściej wykorzystywana do badań diagnostycznych w elektroenergetyce. Stosowanie tej metody badań jest niezbędne do prowadzenia kompleksowych i zaawansowanych projektów inwestycyjnych.

Wyniki pomiarów termowizyjnych są wykorzystywane w diagnostyce pracy urządzeń elektroenergetycznych. Na podstawie rozkładu temperatury na powierzchni można wnioskować o prawidłowości działania urządzenia.


Zakres naszych prac w tym obszarze obejmuje:

 • diagnostyka pracy transformatorów, wyłączników, kondensatorów, bezpieczników, stanu izolatorów;
 • diagnostyka stanu technicznego sieci kablowych i napowietrznych;
 • diagnostyka urządzeń rozdzielczych, mostów szynowych;
 • badania korpusów urządzeń energetycznych, silników, napędów.