Menu Side

Instalacje elektryczne

Elektromontaż Rzeszów S.A. realizuje projekty dla wszelkiego typu obiektów w przemyśle: energetycznym, telekomunikacyjnym, lotniczym, motoryzacyjnym, rafineryjnym i petrochemicznym, ochrony środowiska, farmaceutycznym oraz papierniczym. Prowadzi również wykonawstwo obiektów biurowych, użyteczności publicznej i administracji, hotelowych i mieszkalnych.


Wykonawstwo instalacji elektrycznych obejmuje dostawę i montaż:

  • linii kablowych i napowietrznych do 30 kV,
  • stacji transformatorowych wewnętrznych i napowietrznych,
  • rozdzielnic SN i nN,
  • instalacji zasilających,
  • instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
  • instalacji uziemiających i odgromowych,
  • prowadzenie testów i pomiarów,
  • opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej.