Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Woli Małej

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Woli Małej
Inwestor/Generalny Wykonawca: Integral Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2005-2006
Wartość robót: 722 000 PLN

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

 • przyłącze napowietrzno kablowe
 • rozdzielnice średniego napięcia
 • sieci kablowe zewnętrzne
 • zasilanie awaryjne
 • kompletną instalację elektryczna wewnętrzną
 • rozdzielnice technologoczne
 • instalacja odgromowa
 • instalację alarmową
 • oprogamowanie sterownika Schnaider-Modicon
 • wizualizacja w oprogramowaniu Axeda-Wizcon 
 • uruchamianie sterowania pomiarów i przepływu, aparatura pomiarowa firmy Endress+Hauser, Siemens