Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Turzy

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Turzy
Zamawiający:
FIRBUD Sp. K.
Okres realizacji:
III 2019 - VI 2020
Wartość robót:
940 986 zł