Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Sędziszowie Małopolskim

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Sędziszowie Małopolskim
Zamawiający:
REIN Sp. J.
Okres realizacji:
V 2012 - IX 2012
Wartość robót:
345 700 zł