Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Przysiekach

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Przysiekach
Zamawiający:
Urząd Gminy w Skołyszynie
Okres realizacji:
IV 2010 - X 2010
Wartość robót:
862 985 zł