Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Przemyślu

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Przemyślu
Inwestor/Generalny Wykonawca:
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Przemyślu
Okres realizacji: 1999
Wartość robót: 4 000 000 PLN

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • stację transformatorową PR -15
  • linie kablową WN
  • oświetlenie terenu
  • przebudowę stacji trafo 15 kV
  • instalacje elektryczne w budynkach kotłowni, chlorowni, filtrów, warsztatów, administracyjnych
  • stację energetyczną 15/6,3; 6,3/0,4 kV