Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Olchowej

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Olchowej
Zamawiający: REIN Sp. J.
Okres realizacji:
XI 2019 - XI 2020  
Wartość robót: 435 000 zł