Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Lubeni

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Lubeni
Zamawiający:
INTEGRAL Sp. z o.o.
Okres realizacji:
III 2012 - VIII 2013
Wartość robót:
470 700 zł