Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Czudcu

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Czudcu
Zamawiający:
Inżynieria Rzeszów S.A.
Okres realizacji:
VII 2010 - VI 2011
Wartość robót:
320 000 zł