Menu Side

Stacja Uzdatniania Wody w Będziemyślu

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Będziemyślu
Zamawiający: REIN Sp. J.
Okres realizacji:
 XI 2019 - XI 2020
Wartość robót: 228 000 zł