Menu Side

Oczyszczalnia ścieków Wierzawice

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków Wierzawice
Inwestor/Generalny Wykonawca: Skanska SA
Okres realizacji: 2004-2005
Wartość robót: 228 000 PLN

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

  • zasilanie pompowni - P1
  • instalację odbiorczą 380/220V
  • instalację odgromową
  • aparaturę kontrolno-pomiarową
  • automatykę