Menu Side

Oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Wiśniowej
Zamawiający:
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Okres realizacji:
VIII 2013 - VI 2014
Wartość robót:
374 000 zł