Menu Side

Oczyszczalnia ścieków w Trepczy

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Trepczy
Zamawiający:
DP System Sp. z o.o.
Okres realizacji:
XII 2012 - I 2014
Wartość robót:
6 087 494 zł