Menu Side

Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu
Inwestor/Generalny Wykonawca: Skanska SA
Okres realizacji: 2004-2006
Wartość robót: 3 300 000 PLN

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

  • linie zasilajace
  • rozdzielnice średniego i niskiego napięcie
  • instalację zasilającą wewnętrzną
  • instalację odgromową
  • oświetlenie wewnętrzne 
  • pomiary i uruchomienie systemów elektrycznych