Menu Side

Oczyszczalnia ścieków w Niebylcu

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Niebylcu
Zamawiający:
Gmina Niebylec
Okres realizacji:
VI 2014 - XI 2014
Wartość robót:
885 301 zł