Menu Side

Oczyszczalnia ścieków w Jarosławiu

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Jarosławiu
Inwestor/Generalny Wykonawca: Control Proces Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2004-2005
Wartość robót: 450 000 PLN

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował: 

  • linie zasilajace, linie kablowe 
  • instalację odgromową
  • oświetlenie wewnętrzne 
  • pomiary i uruchomienie systemów elektrycznych
  • dokumentację powykonawczą