Menu Side

Oczyszczalnia ścieków w Czerminie

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Czerminie
Zamawiający: BESTA Sp. z o.o.
Okres realizacji: XI 2018 - XI 2019
Wartość robót: 495 000 PLN

Całkowita wartość projektu: 9 089 100 PLN
Przepustowość oczyszczalni: 650 m3/doba