Menu Side

Oczyszczalnia ścieków w Bochni

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Bochni
Inwestor/Generalny Wykonawca: Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA 
Okres realizacji:
1999-2000
Wartość robót: 400 000 zł

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • stacja transformatorowa
  • linie napowietrzne SN 15 kV
  • linie zasilające nn
  • instalacje elektryczne przeciwwybuchowe