Menu Side

Oczyszczalnia ścieków Sterkowiec

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków Sterkowiec
Inwestor/Generalny Wykonawca: Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA 
Okres realizacji: 1999
Wartość robót: 350 000

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • stacja transformatorowa
  • linie napowietrzne SN 15 kV
  • linie zasilające nn
  • instalacje elektryczne przeciwwybuchowe