Menu Side

Oczyszczalnia ścieków "Łyna" w Olsztynie

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków "Łyna" w Olsztynie
Zamawiający: Enervigo Sp. z o.o.
Okres realizacji: IX 2020 - XII 2020
Wartość robót: 609 491 PLN