Menu Side

Centrum Handlowe MEDIANAS we Wrocławiu

Obiekt: Centrum Handlowe MEDIANAS we Wrocławiu
Zamawiający: BOVIS LEND LEASE Sp. z o.o.
Okres realizacji: VI 2007 - IX 2008
Wartość robót: 5 559 686 PLN

 
Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • wykonanie instalacji SN 20kV
  • montaż transformatorów
  • montaż i uruchomienie rozdzielni SN
  • dostawa, montaż i połączenie rozdzielni NN dla całego obiektu
  • wykonanie instalacji WLZ, siły i oświetlenia
  • dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • instalacja odgromowa oraz wyrównawcza
  • oświetlenie parkingu wraz z dostawą słupów
  • prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe