Menu Side

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22.06.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a. 

 

Dokumenty do pobrania dostępne poniżej: